در حال بارگزاری ...
  • خانه
  • همه سوال های متون حقوقی
افزودن به لیست علاقه مندی ها
مقایسه

همه سوال های متون حقوقی

شناسه محصول:
شناسه محصول:
فروشنده: انتشارات پردازش | اولین ناشر و مبتکر کتاب های کارشناسی ارشد و دکتری
دسترسی: در انبار
2,500,000 ریال تخفیف
تعداد
امتیاز محصول
نقد و بررسی اجمالی
بیشتر

همه سوال ها ی زبان عمومی و تخصصی متون حقوقی ترجمه و تنظیم: دکتر قاسم حقانی ناشر : پردازش چاپ اول : 1400 تعداد : 100 حروفچینی: پردازش لیتوگرافی : پردازش چاپ و صحافی: پردازش قیمت : 100.000 تومان بی نظیرترین مجموعه زبان تخصصی حقوق شامل 1340 سوا...

  • نقد و بررسی
  • نظرات کاربران
  • پرسش و پاسخ
نقد و بررسی اجمالی
همه سوال های متون حقوقی
نقد و بررسی
همه سوال ها ی زبان عمومی و تخصصی متون حقوقی ترجمه و تنظیم: دکتر قاسم حقانی ناشر : پردازش چاپ اول : 1400 تعداد : 100 حروفچینی: پردازش لیتوگرافی : پردازش چاپ و صحافی: پردازش قیمت : 100.000 تومان بی نظیرترین مجموعه زبان تخصصی حقوق شامل 1340 سوال همراه با پاسخ های کاملا تشریحی و ترجمه کامل متون تخصصی از سال 1372 تا 1400
ادامه مطلب
نقد و بررسی تخصصی

فهرست مطالب

مقدمه................................................................................................................ 9

آزمون کارشناسی ارشد حقوق 1372

متون حقوقی................................................................................................... 13

پاسخ‏نامه متون حقوقی.................................................................................... 15

آزمون کارشناسی ارشد حقوق 1373

متون حقوقی................................................................................................... 17

پاسخ‏نامه متون حقوقی.................................................................................... 20

آزمون کارشناسی ارشد حقوق 1374

متون حقوقی................................................................................................... 23

پاسخ‏نامه متون حقوقی.................................................................................... 27

آزمون کارشناسی ارشد حقوق آزاد 1374

متون حقوقی................................................................................................... 29

پاسخ‏نامه متون حقوقی.................................................................................... 31

آزمون کارشناسی ارشد حقوق 1375

متون حقوقی................................................................................................... 33

پاسخ‏نامه متون حقوقی.................................................................................... 38

آزمون کارشناسی ارشد حقوق آزاد 1375

متون حقوقی................................................................................................... 41

پاسخ‏نامه متون حقوقی.................................................................................... 44

آزمون کارشناسی ارشد حقوق 1376

متون حقوقی................................................................................................... 47

پاسخ‏نامه متون حقوقی.................................................................................... 51

آزمون کارشناسی ارشد حقوق آزاد 1376

متون حقوقی................................................................................................... 54

پاسخ‏نامه متون حقوقی.................................................................................... 58

آزمون کارشناسی ارشد حقوق 1377

متون حقوقی................................................................................................... 62

پاسخ‏نامه متون حقوقی.................................................................................... 65

آزمون کارشناسی ارشد حقوق آزاد 1377

متون حقوقی................................................................................................... 67

پاسخ‏نامه متون حقوقی.................................................................................... 71

آزمون کارشناسی ارشد حقوق 1378

متون حقوقی................................................................................................... 74

پاسخ‏نامه متون حقوقی.................................................................................... 79

آزمون کارشناسی ارشد حقوق آزاد 1378

متون حقوقی................................................................................................... 82

پاسخ‏نامه متون حقوقی.................................................................................... 85

آزمون کارشناسی ارشد حقوق 1379

متون حقوقی................................................................................................... 88

پاسخ‏نامه متون حقوقی.................................................................................... 92

آزمون کارشناسی ارشد حقوق آزاد 1379

متون حقوقی................................................................................................... 96

پاسخ‏نامه متون حقوقی.................................................................................... 99

آزمون کارشناسی ارشد حقوق 1380

متون حقوقی................................................................................................. 102

پاسخ‏نامه متون حقوقی.................................................................................. 106

آزمون کارشناسی ارشد حقوق آزاد 1380

متون حقوقی................................................................................................. 110

پاسخ‏نامه متون حقوقی.................................................................................. 113

آزمون کارشناسی ارشد حقوق 1381

متون حقوقی................................................................................................. 116

پاسخ‏نامه متون حقوقی.................................................................................. 120

آزمون کارشناسی ارشد حقوق آزاد 1381

متون حقوقی................................................................................................. 124

پاسخ‏نامه متون حقوقی.................................................................................. 128

آزمون کارشناسی ارشد حقوق 1382

متون حقوقی................................................................................................. 132

پاسخ‏نامه متون حقوقی.................................................................................. 136

آزمون کارشناسی ارشد حقوق آزاد 1382

متون حقوقی................................................................................................. 139

پاسخ‏نامه متون حقوقی.................................................................................. 141

آزمون کارشناسی ارشد حقوق 1383

متون حقوقی................................................................................................. 143

پاسخ‏نامه متون حقوقی.................................................................................. 147

آزمون کارشناسی ارشد حقوق آزاد 1383

متون حقوقی................................................................................................. 151

پاسخ‏نامه متون حقوقی.................................................................................. 154

آزمون کارشناسی ارشد حقوق 1384

متون حقوقی................................................................................................. 156

پاسخ‏نامه متون حقوقی.................................................................................. 161

آزمون کارشناسی ارشد حقوق آزاد 1384

متون حقوقی................................................................................................. 165

پاسخ‏نامه متون حقوقی.................................................................................. 168

آزمون کارشناسی ارشد حقوق 1385

متون حقوقی................................................................................................. 170

پاسخ‏نامه متون حقوقی.................................................................................. 174

آزمون کارشناسی ارشد حقوق آزاد 1385

متون حقوقی................................................................................................. 177

پاسخ‏نامه متون حقوقی.................................................................................. 180

آزمون کارشناسی ارشد حقوق 1386

متون حقوقی................................................................................................. 183

پاسخ‏نامه متون حقوقی.................................................................................. 187

آزمون کارشناسی ارشد حقوق آزاد 1386

متون حقوقی................................................................................................. 191

پاسخ‏نامه متون حقوقی.................................................................................. 193

آزمون کارشناسی ارشد حقوق 1387

متون حقوقی................................................................................................. 195

پاسخ‏نامه متون حقوقی.................................................................................. 199

آزمون کارشناسی ارشد حقوق آزاد 1387

متون حقوقی................................................................................................. 203

پاسخ‏نامه متون حقوقی.................................................................................. 206

آزمون کارشناسی ارشد حقوق 1388

متون حقوقی................................................................................................. 209

پاسخ‏نامه متون حقوقی.................................................................................. 214

آزمون کارشناسی ارشد حقوق آزاد 1388

متون حقوقی................................................................................................. 218

پاسخ‏نامه متون حقوقی.................................................................................. 221

آزمون کارشناسی ارشد حقوق 1389

متون حقوقی................................................................................................. 224

پاسخ‏نامه متون حقوقی.................................................................................. 228

آزمون کارشناسی ارشد حقوق آزاد 1389

متون حقوقی (گرایش جزا و جرم شناسی).................................................... 232

پاسخ‏نامه متون حقوقی (گرایش جزا و جرم شناسی)..................................... 234

آزمون کارشناسی ارشد حقوق آزاد 1389

متون حقوقی (گرایش حقوق خصوصی و بین الملل).................................... 236

پاسخ‏نامه متون حقوقی (گرایش حقوق خصوصی و بین الملل)..................... 238

آزمون کارشناسی ارشد حقوق 1390

متون حقوقی................................................................................................. 240

پاسخ‏نامه متون حقوقی.................................................................................. 244

آزمون کارشناسی ارشد حقوق آزاد 1390

متون حقوقی (گرایش جزا و جرم شناسی).................................................... 248

پاسخ‏نامه متون حقوقی (گرایش جزا و جرم شناسی)..................................... 249

آزمون کارشناسی ارشد حقوق آزاد 1390

متون حقوقی(گرایش حقوق خصوصی)........................................................ 250

پاسخ‏نامه متون حقوقی(گرایش حقوق خصوصی)......................................... 252

آزمون کارشناسی ارشد حقوق آزاد 1390

متون حقوقی (گرایش حقوق بین الملل)....................................................... 254

پاسخ‏نامه متون حقوقی (گرایش حقوق بین الملل)........................................ 256

آزمون کارشناسی ارشد حقوق آزاد 1390

متون حقوقی (گرایش حقوق عمومی)........................................................... 258

پاسخ‏نامه متون حقوقی (گرایش حقوق عمومی)............................................ 260

آزمون کارشناسی ارشد حقوق 1391

متون حقوقی................................................................................................. 262

پاسخ‏نامه متون حقوقی.................................................................................. 266

آزمون کارشناسی ارشد حقوق آزاد 1391

متون حقوقی................................................................................................. 270

پاسخ‏نامه متون حقوقی.................................................................................. 273

آزمون کارشناسی ارشد حقوق 1392

متون حقوقی................................................................................................. 275

پاسخ‏نامه متون حقوقی.................................................................................. 280

آزمون کارشناسی ارشد حقوق 1393

متون حقوقی................................................................................................. 285

پاسخ‏نامه متون حقوقی.................................................................................. 289

آزمون کارشناسی ارشد حقوق 1394

متون حقوقی................................................................................................. 295

پاسخ‏نامه متون حقوقی.................................................................................. 300

آزمون کارشناسی ارشد حقوق 1395

متون حقوقی................................................................................................. 306

پاسخ‏نامه متون حقوقی.................................................................................. 312

آزمون کارشناسی ارشد حقوق 1396

متون حقوقی................................................................................................. 318

پاسخ‏نامه متون حقوقی.................................................................................. 324

آزمون کارشناسی ارشد حقوق 1397

متون حقوقی................................................................................................. 330

پاسخ‏نامه متون حقوقی.................................................................................. 336

آزمون کارشناسی ارشد حقوق 1398

متون حقوقی................................................................................................. 342

پاسخ‏نامه متون حقوقی.................................................................................. 349

آزمون کارشناسی ارشد حقوق 1399

متون حقوقی................................................................................................. 355

پاسخ‏نامه متون حقوقی.................................................................................. 361

آزمون کارشناسی ارشد حقوق 1400

متون حقوقی................................................................................................. 367

پاسخ‏نامه متون حقوقی.................................................................................. 373

در این کتاب سعی شده است به داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد در حد توان این امکان را بدهد که علی رغم زمان کوتاه آزمون و گاها سختی پاسخ دادن به متون حقوقی با تکنیک های موجود برای انجام درک مطلب، نکاتی را ارایه نمائیم و لذا به این نکات توجه کنید و با الگو قرار دادن این کتاب در آزمون کارشناسی ارشد موفقیت کسب کنید.

نکته اول: دقت کنید که زمان پاسخگویی شما به سوالات کوتاه است و به دلیل وجود 6 متن در آزمون قطعا خواندن همه متن زمان زیادی از شما خواهد گرفت و لذا امکان اینکه یک متن را بخواهید دو بار مطالعه کنید عملا وجود ندارد لذا هوشمندانه بخوانید! دقیقا بدانید به دنبال چه هستید، متن را به اصطلاح اسکن کنید و دنبال جواب سوالتان بگردید، نه اطلاعات اضافی!

نکته دوم: در اینجا تاکید ما بیشتر روی عباراتی مثل as a result، therefore، یا to conclude است. بعد از این کلمات، معمولا جمله ای می آید که نتیجه گیری کلی جمله قبلی یا حتی یک پاراگراف رانشان می دهد، پس حتما برای نتیجه گیری کلی به جملات قبل و بعد از این کلمات توجه ویژه داشته باشید تا هم نتیجه گیری را درک کرده و دلایل را به خوبی بفهمید!

نکته دوم: کلیدواژه ها را شناسایی کنید. کار دیگری که باید انجام دهید این است که کلمات و نکات کلیدی متن را پیدا کنید، دورشان خط کشیده وقتی خواستید به سوالات پاسخ دهید به آنها مراجعه کنید. این کار باعث می شود بتوانید با یک مرور کوتاه کل مطالب مهم متن را دوباره به خاطر بیاورید.

نکته سوم: اگر معنای واژه ای را نمی دانستید وقت خود را صرف آن نکنید نهایتا سعی کنید در غالب جمله معنای آن واژه را حدس بزنید. لازم نیست هر کلمه را بدانید تا متن را بفهمید و آن را درک کنید. توقف برای تعریف معنی هر کلمه در متن، به زمان نیاز دارد برای این کار به کلمات قبل و بعد از آن لغت نگاه کنید تا به شما کمک کند معنای آن واژه را حدس بزنید.

نکته چهارم: برخی از جملات به دلیل طولانی بودن یا ساختار پیچیده، پیروی از آنها دشوار است. با خرد کردن آنها به قطعات کوچک تر، درک آنها را آسان تر کنید.

نکته پنجم: شما می توانید با جستجوی کلمات و ایده هایی که در متن مرتبط هستند، مطمئن شوید که چگونه آنها با هم هماهنگ هستند و به درک کلی از تمام مطالب متن برسید.

نکته ششم: نمونه سوالاتی را که معمولا در آخر متن پرسیده می شود بدانید: اغلب یک سری سوال های فیکس و کلیشه ای در سوالات درک مطلب موجودند. دانستن این گونه سوالات به شما کمک خواهد کرد تا در حین خواندن آماده پاسخگویی باشید.

نکته هفتم: جهت پاسخگویی به سوالات درک مطلب تحلیل ها و نظریات شخصی خود را دخیل نکنید.

نکته هشتم: برای اطمینان بیشتر، پس از انتخاب گزینه ای به عنوان پاسخ صحیح، دوباره به متن برگردید و جواب انتخابی خود را چک کنید.

نکته نهم: وقتی نتوانستید به سوالی از درک مطلب جواب دهید، گزینه های داده شده را به دقت بخوانید و شروع به حذف آنهایی کنید که در متن نیامده تا در نهایت به معقول ترین جواب برسید.

نکته دهم: قبل از خواندن متن نگاهی به سوالات متن بیندازید تا بفهمید در متن به دنبال چه چیزی هستید. اگر متنی دارای تصویر، جدول و ... می باشد حتما از آنها استفاده کنید.

نکته یازدهم: اگر متنی راجع به موردی خاص در حال دلیل آوردن است، زیر دلایلی که معمولا با کلماتی مثل ... first، second بیان می شوند خط بکشید.

داوطلب گرامی!

اینک شما با آگاهی از استراتژی های شناختی در خواندن و درک مطلب و استراتژی های آزمون درک مطلب می توانید خواننده ای موفق شوید. ولی آنچه اهمیت دارد تلاش شما در به کار بستن استراتژی های بحث شده می باشد. کارشناسان تدریس استراتژی ها اظهار می دارند مراحل اولیه استفاده از استراتژی ها برای داوطلب سخت و ناامیدکننده است، آنها معتقدند استمرار و پشتکار در به کار بستن استراتژی ها اصلی ترین و مهم ترین عامل موفقیت می باشد اگر می خواهید این استراتژی های توضیح داده شده را وارد حیطه خواندن و درک مطلب کنید بهتر خواهد بود آنها را در سه مرحله: (1) استراتژی های قبل از خواندن (2) استراتژی های در حین خواندن و (3) استراتژی های بعد از خواندن تقسیم کنید تا خوب بدانید در این روش عملا چه کار باید کرد.

تکنیک های قبل از خواندن:

1) به عنوان متن نگاه کنید. اگر متن عنوان نداشت معمولا در یکی دو خط اول پاراگراف می توانید متوجه شوید ایده اصلی متن چیست.

2) سعی کنید دانش و اطلاعات قبلی خود را راجع به موضوع متن فعال کرده، و ببینید قبل از خواندن متن، خودتان چه اطلاعاتی راجع به موضوع متن دارید.

3) اگر تصویر، جدول و ... همراه متن است آن را خوب نگاه کنید.

4) سعی کنید حدس بزنید نگارنده متن چه مطالبی را بحث خواهد نمود.

تکنیک های در حین خواندن:

1) به معنا بیشتر از گرامر اهمیت دهید.

2) اگر لغتی یا قسمتی از متن برای شما ناآشناست از جملات قبل و بعد از آن لغت یا قسمت متن برای حدس زدن معنی آن استفاده کنید.

3) از لغات ناآشنا بگذرید و یا معنایشان را حدس بزنید مگر اینکه ممکن نباشد.

4) متن را پیوسته تا آخر بخوانید نه به صورت مقطعی حتی اگر احساس می کنید معنای آن را درک نمی کنید.

5) برای درک و فهم متنی که می خوانید از دانش و اطلاعات قبلی خود در آن زمینه استفاده کنید.

6) لغات ناشناخته را در صورت امکان بشکنید و به اجزای کوچک تر تبدیل کنید.

7) در حین خواندن تمایل به حدس زدن خود را حفظ کنید.

8) تا جایی که می توانید از مکث های خود در حین خواندن بکاهید، یعنی قسمت بیشتری از متن را بخوانید و بعد مکث کنید.

9) نکات و عقاید اصلی بیان شده در متن را شماره گذاری کنید.

10) زیر کلمات و عباراتی که به نظرتان مهم هستند خط بکشید.

11) متون انگلیسی را ابتدا (برای درک کلی) یک بار سریع بخوانید، سپس آنها را دوباره به دقت بخوانید.

12) به لغاتی که به صورت ایتالیک یا Bold (بُلد) نوشته شده اند بیشتر اهمیت دهید.

تکنیک های بعد از خواندن:

1) مطالب تازه عنوان شده را با مطالبی که خود راجع به این موضوع می دانستید مرتبط سازید.

2) ببینید آیا پیش بینی هایی که در حین خواندن متن انجام می دادید تایید شده اند یا خیر.

امید است با بهره گیری از این روش ها در پاسخگویی به سوالات درک مطلب موفق باشید.

قاسم حقانی


افزودن پرسش جدید
با انتخاب دکمه "ثبت پرسش" موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در اعلام می‌کنم.
اطلاع به من در زمان : موجود شدن
0 سبد
بیشتر
دسته ها
جستجو
پروفایل
تماس
دسته بندی ها
محصولات
بسته آموزشی دکتری