در حال بارگزاری ...
  • خانه
  • همه سوال های زبان و ادبیات عربی ترجمه متون ادبی
افزودن به لیست علاقه مندی ها
مقایسه

همه سوال های زبان و ادبیات عربی ترجمه متون ادبی

شناسه محصول:
شناسه محصول:
فروشنده: انتشارات پردازش | اولین ناشر و مبتکر کتاب های کارشناسی ارشد و دکتری
دسترسی: در انبار
1,000,000 ریال تخفیف
تعداد
امتیاز محصول
نقد و بررسی اجمالی
بیشتر

بی نظیرترین مجموعه ترجمه متون ادبی شامل 520 سوال چهار گزینه ایی کلیه آزمون های برگزار شده دانشگاه های کشور از سال 1371 تا 1400 در قالب دو جلد همراه با پاسخ های کامل تشریحی همه سوال های زبان و ادبیات عربی - ترحمه متون ادبی گردآورنده : دکتر لیلا ح...

  • نقد و بررسی
  • نظرات کاربران
  • پرسش و پاسخ
نقد و بررسی اجمالی
همه سوال های زبان و ادبیات عربی ترجمه متون ادبی
نقد و بررسی
بی نظیرترین مجموعه ترجمه متون ادبی شامل 520 سوال چهار گزینه ایی کلیه آزمون های برگزار شده دانشگاه های کشور از سال 1371 تا 1400 در قالب دو جلد همراه با پاسخ های کامل تشریحی همه سوال های زبان و ادبیات عربی - ترحمه متون ادبی گردآورنده : دکتر لیلا حسینی ناشر : پردازش چاپ اول : 1400 قیمت : 100.000 تومان
ادامه مطلب
نقد و بررسی تخصصی

بی نظیرترین مجموعه ترجمه متون ادبی شامل 520 سوال چهار گزینه ایی کلیه آزمون های برگزار شده دانشگاه های کشور از سال 1371 تا 1400 در قالب دو جلد همراه با پاسخ های کامل تشریحی

فهرست مطالب

آزمون کارشناسی زبان و ادبیات عربی 1371

ترجمه متون ادبی............................................................................................................................................................................ 7

پاسخ‏نامه ترجمه متون ادبی............................................................................................................................................................. 9

آزمون کارشناسی زبان و ادبیات عربی 1372

ترجمه متون ادبی......................................................................................................................................................................... 10

پاسخ‏نامه ترجمه متون ادبی.......................................................................................................................................................... 11

آزمون کارشناسی زبان و ادبیات عربی 1373

ترجمه متون ادبی......................................................................................................................................................................... 12

پاسخ‏نامه ترجمه متون ادبی.......................................................................................................................................................... 14

آزمون کارشناسی زبان و ادبیات عربی 1374

ترجمه متون ادبی......................................................................................................................................................................... 15

پاسخ‏نامه ترجمه متون ادبی.......................................................................................................................................................... 17

آزمون کارشناسی زبان و ادبیات عربی 1375

ترجمه متون ادبی......................................................................................................................................................................... 18

پاسخ‏نامه ترجمه متون ادبی.......................................................................................................................................................... 19

آزمون کارشناسی زبان و ادبیات عربی 1376

ترجمه متون ادبی......................................................................................................................................................................... 20

پاسخ‏نامه ترجمه متون ادبی.......................................................................................................................................................... 21

آزمون کارشناسی زبان و ادبیات عربی آزاد 1376

ترجمه متون ادبی......................................................................................................................................................................... 22

پاسخ‏نامه ترجمه متون ادبی.......................................................................................................................................................... 24

آزمون کارشناسی زبان و ادبیات عربی 1377

ترجمه متون ادبی......................................................................................................................................................................... 25

پاسخ‏نامه ترجمه متون ادبی.......................................................................................................................................................... 27

آزمون کارشناسی زبان و ادبیات عربی آزاد 1377

ترجمه متون ادبی......................................................................................................................................................................... 28

پاسخ‏نامه ترجمه متون ادبی.......................................................................................................................................................... 29

آزمون کارشناسی زبان و ادبیات عربی 1378

ترجمه متون ادبی......................................................................................................................................................................... 30

پاسخ‏نامه ترجمه متون ادبی.......................................................................................................................................................... 32

آزمون کارشناسی زبان و ادبیات عربی 1379

ترجمه متون ادبی......................................................................................................................................................................... 33

پاسخ‏نامه ترجمه متون ادبی.......................................................................................................................................................... 35

آزمون کارشناسی زبان و ادبیات عربی آزاد 1379

ترجمه متون ادبی......................................................................................................................................................................... 36

پاسخ‏نامه ترجمه متون ادبی.......................................................................................................................................................... 37

آزمون کارشناسی زبان و ادبیات عربی 1380

ترجمه متون ادبی......................................................................................................................................................................... 38

پاسخ‏نامه ترجمه متون ادبی.......................................................................................................................................................... 40

آزمون کارشناسی زبان و ادبیات عربی آزاد 1380

ترجمه متون ادبی......................................................................................................................................................................... 41

پاسخ‏نامه ترجمه متون ادبی.......................................................................................................................................................... 42

آزمون کارشناسی زبان و ادبیات عربی 1381

ترجمه متون ادبی......................................................................................................................................................................... 43

پاسخ‏نامه ترجمه متون ادبی.......................................................................................................................................................... 45

آزمون کارشناسی زبان و ادبیات عربی آزاد 1381

ترجمه متون ادبی......................................................................................................................................................................... 46

پاسخ‏نامه ترجمه متون ادبی.......................................................................................................................................................... 47

آزمون کارشناسی زبان و ادبیات عربی 1382

ترجمه متون ادبی......................................................................................................................................................................... 48

پاسخ‏نامه ترجمه متون ادبی.......................................................................................................................................................... 50

آزمون کارشناسی زبان و ادبیات عربی آزاد 1382

ترجمه متون ادبی......................................................................................................................................................................... 51

پاسخ‏نامه ترجمه متون ادبی.......................................................................................................................................................... 52

آزمون کارشناسی زبان و ادبیات عربی 1383

ترجمه متون ادبی......................................................................................................................................................................... 53

پاسخ‏نامه ترجمه متون ادبی.......................................................................................................................................................... 55

آزمون کارشناسی زبان و ادبیات عربی آزاد 1383

ترجمه متون ادبی......................................................................................................................................................................... 56

پاسخ‏نامه ترجمه متون ادبی.......................................................................................................................................................... 57

آزمون کارشناسی زبان و ادبیات عربی 1384

ترجمه متون ادبی......................................................................................................................................................................... 58

پاسخ‏نامه ترجمه متون ادبی.......................................................................................................................................................... 60

آزمون کارشناسی زبان و ادبیات عربی آزاد 1384

ترجمه متون ادبی......................................................................................................................................................................... 61

پاسخ‏نامه ترجمه متون ادبی.......................................................................................................................................................... 62

آزمون کارشناسی زبان و ادبیات عربی 1385

ترجمه متون ادبی......................................................................................................................................................................... 63

پاسخ‏نامه ترجمه متون ادبی.......................................................................................................................................................... 65

آزمون کارشناسی زبان و ادبیات عربی آزاد 1385

ترجمه متون ادبی......................................................................................................................................................................... 66

پاسخ‏نامه ترجمه متون ادبی.......................................................................................................................................................... 67

آزمون کارشناسی زبان و ادبیات عربی 1386

ترجمه متون ادبی......................................................................................................................................................................... 68

پاسخ‏نامه ترجمه متون ادبی.......................................................................................................................................................... 70

آزمون کارشناسی زبان و ادبیات عربی آزاد 1386

ترجمه متون ادبی......................................................................................................................................................................... 72

پاسخ‏نامه ترجمه متون ادبی.......................................................................................................................................................... 73

آزمون کارشناسی زبان و ادبیات عربی 1387

ترجمه متون ادبی......................................................................................................................................................................... 74

پاسخ‏نامه ترجمه متون ادبی.......................................................................................................................................................... 77

آزمون کارشناسی زبان و ادبیات عربی آزاد 1387

ترجمه متون ادبی......................................................................................................................................................................... 78

پاسخ‏نامه ترجمه متون ادبی.......................................................................................................................................................... 79

آزمون کارشناسی زبان و ادبیات عربی 1388

ترجمه متون ادبی......................................................................................................................................................................... 80

پاسخ‏نامه ترجمه متون ادبی.......................................................................................................................................................... 83

آزمون کارشناسی زبان و ادبیات عربی آزاد 1388

ترجمه متون ادبی......................................................................................................................................................................... 84

پاسخ‏نامه ترجمه متون ادبی.......................................................................................................................................................... 85

آزمون کارشناسی زبان و ادبیات عربی 1389

ترجمه متون ادبی......................................................................................................................................................................... 86

پاسخ‏نامه ترجمه متون ادبی.......................................................................................................................................................... 88

آزمون کارشناسی زبان و ادبیات عربی آزاد 1389

ترجمه متون ادبی......................................................................................................................................................................... 89

پاسخ‏نامه ترجمه متون ادبی.......................................................................................................................................................... 90

آزمون کارشناسی زبان و ادبیات عربی 1390

ترجمه متون ادبی......................................................................................................................................................................... 91

پاسخ‏نامه ترجمه متون ادبی.......................................................................................................................................................... 93

آزمون کارشناسی زبان و ادبیات عربی آزاد 1390

ترجمه متون ادبی......................................................................................................................................................................... 94

پاسخ‏نامه ترجمه متون ادبی.......................................................................................................................................................... 95

آزمون کارشناسی زبان و ادبیات عربی 1391

ترجمه متون ادبی......................................................................................................................................................................... 96

پاسخ‏نامه ترجمه متون ادبی.......................................................................................................................................................... 98

آزمون کارشناسی زبان و ادبیات عربی آزاد 1391

ترجمه متون ادبی......................................................................................................................................................................... 99

پاسخ‏نامه ترجمه متون ادبی........................................................................................................................................................ 100

آزمون کارشناسی زبان و ادبیات عربی 1392

ترجمه متون ادبی....................................................................................................................................................................... 101

پاسخ‏نامه ترجمه متون ادبی........................................................................................................................................................ 103

آزمون کارشناسی زبان و ادبیات عربی 1393

ترجمه متون ادبی....................................................................................................................................................................... 104

پاسخ‏نامه ترجمه متون ادبی........................................................................................................................................................ 106

آزمون کارشناسی زبان و ادبیات عربی 1394

ترجمه متون ادبی....................................................................................................................................................................... 107

پاسخ‏نامه ترجمه متون ادبی........................................................................................................................................................ 109

آزمون کارشناسی زبان و ادبیات عربی 1395

ترجمه متون ادبی....................................................................................................................................................................... 110

پاسخ‏نامه ترجمه متون ادبی........................................................................................................................................................ 112

آزمون کارشناسی زبان و ادبیات عربی 1396

ترجمه متون ادبی....................................................................................................................................................................... 113

پاسخ‏نامه ترجمه متون ادبی........................................................................................................................................................ 115

آزمون کارشناسی زبان و ادبیات عربی 1397

ترجمه متون ادبی....................................................................................................................................................................... 116

پاسخ‏نامه ترجمه متون ادبی........................................................................................................................................................ 118

آزمون کارشناسی زبان و ادبیات عربی 1398

ترجمه متون ادبی....................................................................................................................................................................... 120

پاسخ‏نامه ترجمه متون ادبی........................................................................................................................................................ 122

آزمون کارشناسی زبان و ادبیات عربی 1399

ترجمه متون ادبی....................................................................................................................................................................... 124

پاسخ‏نامه ترجمه متون ادبی........................................................................................................................................................ 126

آزمون کارشناسی زبان و ادبیات عربی 1400

ترجمه متون ادبی....................................................................................................................................................................... 128

پاسخ‏نامه ترجمه متون ادبی........................................................................................................................................................ 130

منابع.......................................................................................................................................................................................... 132


محصولات مشابه خریداری شده

افزودن پرسش جدید
با انتخاب دکمه "ثبت پرسش" موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در اعلام می‌کنم.
اطلاع به من در زمان : موجود شدن
0 سبد
بیشتر
دسته ها
جستجو
پروفایل
تماس
دسته بندی ها
محصولات
بسته آموزشی دکتری