فعال سازی نرم افزار

جهت راهنمایی برای دریافت کد فعال سازی به آدرس www.pardazeshpub.com/help_code.asp مراجعه نمایید.

در صورتی که فرم دریافت کد فوق قابل رویت نیست بر روی لینک زیر کلیک نمایید
Get Active Code

همچنین می توانید یک EMail شامل شماره سریال و کد سیستم به آدرس code@PardazeshPub.com ارسال نمایید تا کد فعال سازی برای شما ارسال گردد.

شیوه ارسال Email:

Serial: --------------------
PCcode: ----------------------------------------
Name: ---------------
Tel: ---------------
Email: ---------------

نماد اعتماد X