دسته بندی ها

دکتری علوم سیاسی

نمایش به صورت جدول لیست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در صفحه

خلاصه مباحث اساسی دکتری تخصصی علوم سیاسی(تئوری های روابط بین الملل و سیاست خارجی)

نویسنده:سجاد جمشیدی - مهدی صفرپور
سال چاپ:1394
سرفصل:مباحث تئوری های روابط بین الملل و سیاست خارجی


400,000 ریال

خلاصه مباحث اساسی دکتری علوم سیاسی(اندیشه های سیاسی غرب)

نویسنده:سجاد جمشیدی
سال چاپ:1394
سرفصل:مکاتب فلسفه سیاسی یونان باستان،دورة یونانی گری،اندیش ههای دوره روم و ...


500,000 ریال

خلاصه مباحث اساسی دکتری علوم سیاسی(تحولات سیاسی و اجتماعی ایران)

نویسنده:علی محمد حقیقی، مهدی صفرپور
سال چاپ:1394
سرفصل:مباحث تحولات سیاسی و اجتماعی ایران


700,000 ریال

خلاصه مباحث اساسی دکتری علوم سیاسی(جامعه شناسی سیاسی)

نویسنده:مهدی صفرپور
سال چاپ:1394
سرفصل:0


700,000 ریال

خلاصه مباحث دکتری تخصصی علوم سیاسی (مسایل سیاسی و اقتصادی جهان سوم)

نویسنده: سجاد جمشیدی سال چاپ: 1394 سرفصل:
400,000 ریال

مجموعه سوال های دکتری علوم سیاسی همراه با پاسخ تشریحی(دانشگاه آزاد 87)

نویسنده:سجاد جمشیدی - مهدی صفرپور
سال چاپ:1394
سال های 87-83سرفصل:جامعه شناسی سیاسی - اندیشه سیاسی غرب - مسایل سیاسی اقتصادی جهان سوم و....


600,000 ریال

مجموعه سوال های دکتری علوم سیاسی همراه با پاسخ تشریحی(دانشگاه سراسری)

نویسنده:مژگان بیگله - سید محمدرضا میرشریف
سال چاپ:1394
سرفصل:گرایش : علوم سیاسی


600,000 ریال
نماد اعتماد X