دسته بندی ها

دکتری روانشناسی

نمایش به صورت جدول لیست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در صفحه

مجموعه سوال های دکتری روانشناسی تربیتی همراه با پاسخ تشریحی(دانشگاه آزاد)

نویسنده:با نظارت دکتر نصیری
سال چاپ:1394
پاسخ سال‌های 89-82/ سرفصل:


300,000 ریال

مجموعه سوال های دکتری روانشناسی تربیتی همراه با پاسخ تشریحی(دانشگاه آزاد) 92 و 93

نویسنده:فرزانه محمدی- فاطمه حسینقلی
سال چاپ:1394
سرفصل:


250,000 ریال

مجموعه سوال های دکتری روانشناسی تربیتی همراه با پاسخ تشریحی(دانشگاه سراسری)

نویسنده:دکتر شیلان کاملی ، سارا سپاسی ، مهناز دهقان طرزجانی ، علیرضا بانشی
سال چاپ:1394
سرفصل:روان شناسی تربیتی، زبان عمومی، آزمون استعداد تحصیلی


250,000 ریال

مجموعه سوال های دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی همراه با پاسخ تشریحی(دانشگاه سراسری)

نویسنده:دکتر شیلان کاملی ، افسانه فرهمندیان ، علیرضا تبریزی
سال چاپ:1394
سرفصل:گرایش : روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی


250,000 ریال

مجموعه سوال های دکتری روانشناسی(دانشگاه سراسری)همراه با پاسخ تشریحی

نویسنده:سارا سپاسی
سال چاپ:1394
سرفصل:آماروروش تحقیق - روان شناسی رشد - آسیب شناسی روانی


250,000 ریال

مجموعه سوال های دکتری روانشناسی(عمومی و سلامت) (دانشگاه آزاد)همراه با پاسخ تشریحی

نویسنده:آذر نادی - مهدیه شفیعی تبار - بهرام محمودی - آسیه اناری
سال چاپ:1394
پاسخ سوال‌های سال 86 تا 89 / سرفصل:روان شناسی شخصیت و مرضی، کودکان استثنایی، روان‌شناسی یادگیری و...


600,000 ریال
نماد اعتماد X