دکتری زیست شناسی

نمایش به صورت جدول لیست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در صفحه

خلاصه مباحث دکتری تخصصی زیست شناسی(رونویسی و ترجمه)

نویسنده:مجید تفریحی پردازش
سال چاپ:94
سرفصل:


400,000 ریال

خلاصه مباحث دکتری تخصصی زیست شناسی(رونویسی، ترجمه و بیان ژن)

نویسنده:گروه مولفین پردازش
سال چاپ:94
سرفصل:


400,000 ریال

خلاصه مباحث دکتری تخصصی زیست شناسی(ساختار DNA, همانندسازی)

نویسنده:گروه مولفین پردازش
سال چاپ:94
سرفصل:


400,000 ریال

خلاصه مباحث دکتری تخصصی زیست شناسی(سلولی پیشرفته)

نویسنده:گروه مولفین پردازش
سال چاپ:94
سرفصل:


500,000 ریال

خلاصه مباحث دکتری تخصصی زیست شناسی(فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی)

نویسنده:گروه مولفین
سال چاپ:94
سرفصل:


400,000 ریال

خلاصه مباحث دکتری تخصصی زیست شناسی(فیزیولوژی غشای سلولی)

نویسنده:گروه مولفین
سال چاپ:1394
سرفصل:


300,000 ریال

مجموعه سوال های دکتری تخصصی زیست شناسی(سلولی و مولکولی)همراه با پاسخ تشریحی(دانشگاه آزاد)

نویسنده:گروه مولفین پردازش
سال چاپ:94
پاسخ سال‌های 89-80/ سرفصل:


600,000 ریال

مجموعه سوال های دکتری زیست شناسی فیزیولوژی جانوری همراه با پاسخ تشریحی(دانشگاه آزاد)

نویسنده:گروه اساتید پردازش
سال چاپ:94
پاسخ سال‌های 87-79/ سرفصل:


800,000 ریال

مجموعه سوال های دکتری زیست شناسی(بیوشیمی)همراه با پاسخ تشریحی(دانشگاه سراسری)

نویسنده:نجمه مزدوری ، حسین سلطانی نژاد ، هادی زارع زردینی ،دکتر اصغر طاهری کفرانی
سال چاپ:1394
سرفصل:


250,000 ریال

مجموعه سوال های دکتری زیست شناسی(سلولی مولکولی)همراه با پاسخ تشریحی(دانشگاه سراسری)

نویسنده:حسین سلطانی نژاد ، نجمه مزدوری ، هادی زارع زردینی، دکتر سید مهدی علوی
سال چاپ:1394
سرفصل:


300,000 ریال

مجموعه سوال های دکتری زیست شناسی(میکروبیولوژی)همراه با پاسخ تشریحی(دانشگاه سراسری)

نویسنده:نجمه مزدوری ، مژگان سلیمانی زاده،ابراهیم ترکتاز، دکتر محمدعلی اسدالهی
سال چاپ:1394
سرفصل:


250,000 ریال
نماد اعتماد X