بسته های آموزشی دکتری علوم انسانی

نمایش به صورت جدول لیست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در صفحه

بسته دکتری روابط بین الملل (دانشگاه آزاد)

نویسنده:گروه مولفین
سال چاپ:1394
سرفصل:دروس تخصصی دکتری روابط بین الملل (دانشگاه آزاد)


1،150،000 ریال

بسته دکتری زبان و ادبیات عربی (دانشگاه آزاد)

نویسنده:گروه اساتید پردازش
سال چاپ:1394
سرفصل:دروس تخصصی دکتری زبان و ادبیات عربی (دانشگاه آزاد)


1،600،000 ریال

بسته دکتری زبان و ادبیات عربی (دانشگاه سراسری)

نویسنده:گروه اساتید پردازش
سال چاپ:1394
سرفصل:دروس تخصصی دکتری زبان و ادبیات عربی (دانشگاه سراسری)


1،450،000 ریال

بسته دکتری زبان و ادبیات فارسی (دانشگاه سراسری)

نویسنده:گروه مولفین
سال چاپ:1394
سرفصل:دروس تخصصی دکتری زبان و ادبیات فارسی (دانشگاه سراسری)


1،550،000 ریال

بسته دکتری زبان و ادبیات فارسی(دانشگاه آزاد)

نویسنده:گروه مولفین
سال چاپ:1394
سرفصل:دروس تخصصی دکتری زبان و ادبیات فارسی(دانشگاه آزاد)


1،350،000 ریال

بسته دکتری علوم اقتصادی(دانشگاه سراسری)

نویسنده:گروه مولفین
سال چاپ:1394
سرفصل:دروس تخصصی دکتری علوم اقتصادی(دانشگاه سراسری)


1،500،000 ریال

بسته دکتری علوم سیاسی(دانشگاه آزاد)

نویسنده:گروه مولفین
سال چاپ:1394
سرفصل:دروس تخصصی دکتری علوم سیاسی(دانشگاه آزاد)


1،500،000 ریال

بسته دکتری علوم سیاسی(دانشگاه سراسری)

نویسنده:گروه اساتید پردازش
سال چاپ:1394
سرفصل:دروس تخصصی دکتری علوم سیاسی (دانشگاه سراسری)


1،450،000 ریال
نماد اعتماد X