بسته های آموزشی کارشناسی ارشد کشاورزی

نمایش به صورت جدول لیست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در صفحه

بسته کامل دروس تخصصی کارشناسی ارشد توسعه روستایی(دانشگاه آزاد و سراسری)

نویسنده:گروه مولفین
سال چاپ:1392
سرفصل:دروس تخصصی کارشناسی ارشد توسعه روستایی(دانشگاه آزاد و سراسری)


1،000،000 ریال

بسته کامل دروس تخصصی کارشناسی ارشد زراعت(دانشگاه آزاد و سراسری)

نویسنده:گروه مولفین
سال چاپ:1392
سرفصل:دروس تخصصی کارشناسی ارشد زراعت(دانشگاه آزاد و سراسری)


1،020،000 ریال

بسته کامل دروس تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست(دانشگاه سراسری)

نویسنده:گزوه مولفین
سال چاپ:1392
سرفصل:دروس تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست(دانشگاه سراسری)


800،000 ریال

بسته کامل دروس تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست(دانشگاه سراسری)

نویسنده:گروه مولفین
سال چاپ:1392
سرفصل:دروس تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست(دانشگاه سراسری)


850،000 ریال
نماد اعتماد X