بسته های آموزشی کارشناسی ارشد فنی و مهندسی

نمایش به صورت جدول لیست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در صفحه

بسته آموزشی کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق (دانشگاه آزاد و سراسری)

نویسنده:گروه مولفین پردازش
سال چاپ:1391
سرفصل:کتاب های مجموعه سوال، خلاصه مباحث، CD آموزشی و CD آزمون ساز


3,240,000 ریال

بسته آموزشی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی (دانشگاه آزاد و سراسری)

نویسنده:گروه مولفین پردازش
سال چاپ:1391
سرفصل:کتاب های مجموعه سوال، خلاصه مباحث، CD آموزشی و CD آزمون ساز


1,300,000 ریال

بسته آموزشی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع - سیستم و بهره وری ، سیستم های اقتصادی (دانشگاه آزاد و سراسری)

نویسنده:گروه مولفین پردازش
سال چاپ:1391
سرفصل:کتاب های مجموعه سوال، خلاصه مباحث، CD آموزشی و CD آزمون ساز


1,800,000 ریال

بسته آموزشی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع - صنایع (دانشگاه آزاد و سراسری)

نویسنده:گروه مولفین پردازش
سال چاپ:1391
سرفصل:کتاب های مجموعه سوال، خلاصه مباحث، CD آموزشی و CD آزمون ساز


2,400,000 ریال

بسته آموزشی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران (دانشگاه آزاد و سراسری)

نویسنده:گروه مولفین پردازش
سال چاپ:1391
سرفصل:کتاب های مجموعه سوال، خلاصه مباحث، CD آزمون ساز


3,200,000 ریال

بسته آموزشی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک (دانشگاه آزاد و سراسری)

نویسنده:گروه مولفین پردازش
سال چاپ:1391
سرفصل:کتاب های مجموعه سوال، خلاصه مباحث، CD آموزشی و CD آزمون ساز


1,490,000 ریال

بسته کامل دروس تخصصی کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری سیستمهای اقتصادی (دانشگاه آزاد و سراسری)

نویسنده:گروه مولفین
سال چاپ:1392
سرفصل:دروس تخصصی کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری سیستمهای اقتصادی (دانشگاه آزاد و سراسری)


1,800,000 ریال

بسته کامل دروس تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی برق (قدرت)(دانشگاه آزاد و سراسری)

نویسنده:گروه مولفین
سال چاپ:1392
سرفصل:دروس تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی برق (قدرت)(دانشگاه آزاد و سراسری)


2,940,000 ریال

بسته کامل دروس تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی برق(الکترونیک)(دانشگاه آزاد و سراسری)

نویسنده:گروه مولفین
سال چاپ:1392
سرفصل:دروس تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی برق(الکترونیک)(دانشگاه آزاد و سراسری)


2,790,000 ریال

بسته کامل دروس تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی برق(دانشگاه آزاد و سراسری)

نویسنده:گروه مولفین
سال چاپ:1392
سرفصل:دروس تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی برق(دانشگاه آزاد و سراسری)


3,240,000 ریال

بسته کامل دروس تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی(دانشگاه آزاد و سراسری)

نویسنده:گروه مولفین
سال چاپ:1392
سرفصل:دروس تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی(دانشگاه آزاد و سراسری)


1,300,000 ریال

بسته کامل دروس تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع(صنایع)(دانشگاه آزاد و سراسری)

نویسنده:گروه مولفین
سال چاپ:1392
سرفصل:دروس تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع(صنایع)(دانشگاه آزاد و سراسری)


2,400,000 ریال
نماد اعتماد X