بسته های آموزشی کارشناسی ارشد علوم انسانی

نمایش به صورت جدول لیست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در صفحه

بسته آموزشی کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی (دانشگاه آزاد و سراسری)

نویسنده:گروه مولفین پردازش
سال چاپ:1391
سرفصل:کتاب های مجموعه سوال، خلاصه مباحث، CD آموزشی،نرم افزار آزمون ساز


2,400,000 ریال

بسته آموزشی کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی (علوم قرآن و حدیث) (دانشگاه آزاد و سراسری)

نویسنده:گروه مولفین پردازش
سال چاپ:1391
سرفصل:کتاب های مجموعه سوال، خلاصه مباحث، CD آموزشی و CD آزمون ساز


1,500,000 ریال

بسته آموزشی کارشناسی ارشد رشته حسابداری (دانشگاه آزاد و سراسری)

نویسنده:گروه مولفین پردازش
سال چاپ:1391
سرفصل:کتاب های مجموعه سوال، خلاصه مباحث، CD آموزشی و CD آزمون ساز


2,400,000 ریال

بسته آموزشی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی (دانشگاه آزاد و سراسری)

نویسنده:گروه مولفین پردازش
سال چاپ:1391
سرفصل:کتاب های مجموعه سوال، خلاصه مباحث، CD آموزشی و CD آزمون ساز


3,350,000 ریال

بسته آموزشی کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی 1 (دانشگاه آزاد و سراسری)

نویسنده:گروه مولفین پردازش
سال چاپ:1391
سرفصل:کتاب های مجموعه سوال، خلاصه مباحث، CD آموزشی و CD آزمون ساز


2,050,000 ریال

بسته آموزشی کارشناسی ارشد رشته علوم جغرافیا (دانشگاه آزاد و سراسری)

نویسنده:گروه مولفین پردازش
سال چاپ:1391
سرفصل:کتاب های مجموعه سوال، خلاصه مباحث، CD آموزشی و CD آزمون ساز


3,300,000 ریال

بسته کامل دروس تخصصی کارشناسی ارشد آموزش زبان(دانشگاه آزاد و سراسری)

نویسنده:گروه مولفین
سال چاپ:1392
سرفصل:دروس تخصصی کارشناسی ارشد آموزش زبان(دانشگاه آزاد و سراسری)


1,000,000 ریال

بسته کامل دروس تخصصی کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی(دانشگاه آزاد و سراسری)

نویسنده:گروه مولفین
سال چاپ:1392
سرفصل:دروس تخصصی کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی(دانشگاه آزاد و سراسری)


950,000 ریال

بسته کامل دروس تخصصی کارشناسی ارشد ادیان و عرفان(دانشگاه آزاد و سراسری)

نویسنده:گروه مولفین
سال چاپ:1392
سرفصل:دروس تخصصی کارشناسی ارشد ادیان و عرفان(دانشگاه آزاد و سراسری)


1,570,000 ریال

بسته کامل دروس تخصصی کارشناسی ارشد الهیات(فقه و مبانی حقوق اسلامی)(دانشگاه آزاد و سراسری)

نویسنده:گروه مولفین
سال چاپ:1392
سرفصل:دروس تخصصی کارشناسی ارشد الهیات(فقه و مبانی حقوق اسلامی)(دانشگاه آزاد و سراسری)


1,350,000 ریال

بسته کامل دروس تخصصی کارشناسی ارشد الهیات(فلسفه و کلام اسلامی)(دانشگاه آزاد و سراسری)

نویسنده:گروه مولفین
سال چاپ:1392
سرفصل:دروس تخصصی کارشناسی ارشد الهیات(فلسفه و کلام اسلامی)(دانشگاه آزاد و سراسری)


1,350,000 ریال

بسته کامل دروس تخصصی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی(دانشگاه سراسری)

نویسنده:گروه مولفین
سال چاپ:1392
سرفصل:دروس تخصصی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی(دانشگاه سراسری)


1,550,000 ریال
نماد اعتماد X