مجموعه زیست شناسی

نمایش به صورت جدول لیست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در صفحه

خلاصه مباحث کارشناس ارشد زیست شناسی(فیزیولوژی جانوری)

نویسنده:آذر کردبچه-اسماعیل گودرزی
سال چاپ:1391
سرفصل:


400,000 ریال

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد زیست شناسی (بافت شناسی)

نویسنده:گروه مولفین
سال چاپ:89
سرفصل:


400,000 ریال

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد زیست شناسی (بیوفیزیک)

نویسنده:گروه مولفین
سال چاپ:89
سرفصل:


400,000 ریال

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد زیست شناسی (ژنتیک)

نویسنده:عاطفه رزازان
سال چاپ:1389
سرفصل:


400,000 ریال

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد زیست شناسی(بیوشیمی)(جلد اول)

نویسنده:علی عباسی - هانیه طهموری- حسن عباسی صیمره
سال چاپ:89
سرفصل:


500,000 ریال

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد زیست شناسی(بیوشیمی)(جلد دوم)

نویسنده:علی عباسی - هانیه طهموری- حسن عباسی صیمره
سال چاپ:89
سرفصل:


500,000 ریال

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد زیست شناسی(بیوفیزیک)

نویسنده:احسان حبیبی-علیرضا لطف آبادی-شاداب حبیبی
سال چاپ:1389
سرفصل:


400,000 ریال

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد زیست شناسی(زبان عمومی و تخصصی)

نویسنده:سمیه اسمعیلی رینه - فرزاد اکملی - وحید اکملی
سال چاپ:90
سرفصل:


300,000 ریال

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد زیست شناسی(سلولی مولکولی)

نویسنده:علی عباسی - هانیه طهموری - حسن عباس صیمره
سال چاپ:90
سرفصل:


400,000 ریال

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد زیست شناسی(فیزیولوژی جانوری)

نویسنده:اسماعیل گودرزی - وحید سپهوند - مریم سرداری
سال چاپ:90
سرفصل:


400,000 ریال

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد زیست شناسی(میکروبیولوژی)

نویسنده:امید عزیزی - ابوالفضل داوود آبادی
سال چاپ:90
سرفصل:


600,000 ریال

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد ژنتیک

نویسنده:سعید نوروزی
سال چاپ:1390
سرفصل:


600,000 ریال
نماد اعتماد X