مجموعه‌ زمین‌ شناسی

نمایش به صورت جدول لیست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در صفحه

مجموعه زمین شناسی - چینه‌شناسی و فسیل‌شناسی (زمین‌شناسی ایران)

نویسنده:گزوه مولفین
سال چاپ:1394
سرفصل:


500,000 ریال

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد زمین شناسی (دیرینه شناسی)

نویسنده:گروه مولفین
سال چاپ:1394
سرفصل:


400,000 ریال

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد زمین شناسی (زمین شناسی مهندسی)

نویسنده:گروه مولفین
سال چاپ:1394
سرفصل:


400,000 ریال

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد زمین شناسی - پترولوژی (ژئوشیمی)

نویسنده:گروه مولفین
سال چاپ:1394
سرفصل:


400,000 ریال

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد زمین شناسی - چینه شناسی (رسوب شناسی و سنگ شناسی)

نویسنده:گروه مولفین
سال چاپ:1394
سرفصل:رسوب شناسی و سنگ شناسی


400,000 ریال

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد زمین شناسی- (آب های زیر زمینی )

نویسنده:گروه مولفین
سال چاپ:1394
سرفصل:


400,000 ریال

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد زمین شناسی (جلد پنجم)

نویسنده:مهندس سرور ساینده-مهندس حبیب ا-- حیدری
سال چاپ:1394
سرفصل:


500,000 ریال
نماد اعتماد X