دسته بندی ها

مجمـوعـه علـوم‌ تربیتی ‌2

نمایش به صورت جدول لیست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در صفحه

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

نویسنده:دکتر جواد خلعتبری-شهره قربان شیرودی
سال چاپ:1390
سرفصل:آمار و روش تحقیق - روانشناسی عمومی - روانشناسی تربیتی- روانشناسی رشد


600,000 ریال

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد علوم تربیتی 2 ( مشاوره )

نویسنده:دکتر جواد خلعتبری - شهره قربان شیرودی
سال چاپ:90
سرفصل:آمار و روش تحقیق - روانشناسی شخصیت - مبانی مشاوره و راهنمایی - نظریه مشاوره و روان درمانی و ...


800,000 ریال

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 2 (مبانی مشاوره و راهنمایی)

نویسنده:کروه مولفین پردازش
سال چاپ:1389
سرفصل:


400,000 ریال

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 2-مشاوره(زبان عمومی و تخصصی)

نویسنده:گروه مولفین پردازش
سال چاپ:1389
سرفصل:


400,000 ریال

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد علوم تربیتی2 (مشاوره)(جلد دوم)

نویسنده:جواد خلعتبری - شهره قربان شیرودی
سال چاپ:1389
سرفصل:


600,000 ریال

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد علوم تربیتی2(جلد سوم)

نویسنده:احمدرضا کیانی
سال چاپ:1391
سرفصل:زبان انگلیسی-آمار و روش تحقیق-روانشناسی شخصیت-نظریه مشاوره و روان درمانی و...


350,000 ریال

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد علوم تربیتی 2 (مشاوره)

نویسنده:دکترجواد خلعتبری - شهره قربان شیرودی
سال چاپ:91
سرفصل:زبان تخصصی - آزمون های روانی - آمار و تحقیق - روان درمانی - روان شناسی شخصیت و ...


400,000 ریال

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد علوم تربیتی 2 (مشاوره) (جلد اول )

نویسنده:جواد خلعتبری - شهره قربان شیرودی
سال چاپ:1392
سرفصل:زبان تخصصی - آزمون های روانی - آمار و تحقیق - روان درمانی - روان شناسی شخصیت و ...


400,000 ریال

نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد علوم تربیتی 2 (روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره)

نویسنده:گروه اساتید پردازش
سال چاپ:1389
سرفصل:در قسمت توضیحات


2,000,000 ریال

همه سوال های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 2(مشاوره)(جلد چهارم)

نویسنده:گروه مولفین
سال چاپ دوم:1400
سرفصل:


390 صفحه

1,500,000 ریال
نماد اعتماد X