دسته بندی ها

مجموعه فلسفه‌

نمایش به صورت جدول لیست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در صفحه

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد فلسفه غرب(جلد اول)

نویسنده:مهدی سلطانی گازار
سال چاپ:97
سرفصل:0


300,000 ریال

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد فلسفه غرب(جلد دوم)

نویسنده:مهدی سلطانی گازار
سال چاپ:97
سرفصل:0


300,000 ریال

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد فلسفه غرب(جلد سوم)

نویسنده:حسین زکانی - حسین صابری
سال چاپ:1397
سرفصل:فلسفه غرب - فلسفه اسلامی - منطق عمومی - زبان انگلیسی - زبان عربی


300,000 ریال

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد فلسفه علم(جلد اول)

نویسنده:رجب کیانی
سال چاپ:94
سرفصل:فلسفه . منطق . ریاضی . فیزیک . زبان عمومی و تخصصی .


200,000 ریال

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد فلسفه علم(جلد دوم)

نویسنده:محسن خادمی - رامین خادمی
سال چاپ:1394
سرفصل:فلسفه . منطق . ریاضی . فیزیک . زبان عمومی و تخصصی .


350,000 ریال

منطق صوری 1 و 2

مولف: محسن خادمی سال چاپ 1394
250,000 ریال
نماد اعتماد X