دسته بندی ها

سنجش از دور و سیستم اطلاعات ‌جغرافیایی

نمایش به صورت جدول لیست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در صفحه

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

نویسنده:مهشید منزوی - اسماعیل دلیر
سال چاپ:94
سرفصل:


400,000 ریال

مجموعه سوال های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی(جلد دوم)

نویسنده:قاسم حبیب زاده لمسو-الهام حاجی هاشمی- احسان خسروی
سال چاپ:1394
سرفصل:زبان تخصصی - آماروریاضیات - هیدرواقلیم- جغرافیای شهری و روستایی- اصول تفسیرعکس های هوایی


250,000 ریال

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی(دانشگاه آزاد)

نویسنده:قاسم حبیب زاده لمسو-امنه حاجی هاشمی، عادل مردانه
سال چاپ:94
سرفصل:


250,000 ریال

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد سنجش از دور و اطلاعات جغرافیایی (جلد اول)

نویسنده:ناصر علقیلی زاده فیروز جایی
سال چاپ:94
سرفصل:ربان عمومی . تخصصی . آمار و ریاضی اصول و تفسیر عکس های هوایی


250,000 ریال

نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد سنجش از دور سیستم اطلاعات جغرافیایی (آمار و ریاضیات)

نویسنده:گروه اساتید پردازش
سال چاپ:1394
سرفصل:در قسمت توضیحات


200,000 ریال

نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد سنجش از دور سیستم اطلاعات جغرافیایی (اصول تفسیر عکس های هوایی)

نویسنده:گروه اساتید پردازش
سال چاپ:1394
سرفصل:در قسمت توضیحات


200,000 ریال

نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد سنجش از دور سیستم اطلاعات جغرافیایی (جغرافیای شهری و روستایی)

نویسنده:گروه اساتید پردازش
سال چاپ:1394
سرفصل:در قسمت توضیحات


200,000 ریال

نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد سنجش از دور سیستم اطلاعات جغرافیایی (زبان عمومی و تخصصی)

نویسنده:گروه اساتید پردازش
سال چاپ:1394
سرفصل:در قسمت توضیحات


200,000 ریال

نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد سنجش از دور سیستم اطلاعات جغرافیایی (هیدرو اقلیم)

نویسنده:گروه اساتید پردازش
سال چاپ:1389
سرفصل:در قسمت توضیحات


200,000 ریال
نماد اعتماد X