کشاورزی و منابع طبیعی

نمایش به صورت جدول لیست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در صفحه

بسته (دروس تخصصی) دکترای تخصصی مهندسی اقتصاد کشاورزی ( ویژه آزمون دکترای تخصصی دانشگاه های دولتی و آزاد 96 )

نویسنده:گروه مولفین پردازش
مجموعه کامل دروس تخصصی دکترای مهندسی اقتصاد کشاورزی
شامل دروس تخصصی


3،000،000 ریال

بسته کامل دکترای تخصصی زراعت ( ویژه آزمون دکترای تخصصی دانشگاه های دولتی و آزاد 96 )

نویسنده:گروه مولفین پردازش
مجموعه کامل دروس تخصصی و عمومی دکترای زراعت
شامل دروس تخصصی و عمومی


4،500،000 ریال

بسته کامل دکترای تخصصی علوم دامی ( ویژه آزمون دکترای تخصصی دانشگاه های دولتی و آزاد 96 )

نویسنده:گروه مولفین پردازش
مجموعه کامل دروس تخصصی و عمومی دکترای علوم دامی
شامل دروس تخصصی و عمومی


5،500،000 ریال

بسته کامل دکترای تخصصی علوم علف های هرز ( ویژه آزمون دکترای تخصصی دانشگاه های دولتی و آزاد 96 )

نویسنده:گروه مولفین پردازش
مجموعه کامل دروس تخصصی و عمومی دکترای علوم علف های هرز
شامل دروس تخصصی و عمومی


4،500،000 ریال

بسته کامل دکترای تخصصی علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی ( ویژه آزمون دکترای تخصصی دانشگاه های دولتی و آزاد 96 )

نویسنده:گروه مولفین پردازش
مجموعه کامل دروس تخصصی و عمومی دکترای علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی
شامل دروس تخصصی و عمومی


4،500،000 ریال

بسته کامل دکترای تخصصی علوم و مهندسی آب - سازه های آبی ( ویژه آزمون دکترای تخصصی دانشگاه های دولتی و آزاد 96 )

نویسنده:گروه مولفین پردازش
مجموعه کامل دروس تخصصی و عمومی دکترای علوم و مهندسی آب - سازه های آبی
شامل دروس تخصصی و عمومی


4،500،000 ریال

بسته کامل دکترای تخصصی علوم و مهندسی آب - منابع آب ( ویژه آزمون دکترای تخصصی دانشگاه های دولتی و آزاد 96 )

نویسنده:گروه مولفین پردازش
مجموعه کامل دروس تخصصی و عمومی دکترای علوم و مهندسی آب - منابع آب
شامل دروس تخصصی و عمومی


4،500،000 ریال

بسته کامل دکترای تخصصی علوم و مهندسی آب - هواشناسی کشاورزی ( ویژه آزمون دکترای تخصصی دانشگاه های دولتی و آزاد 96 )

نویسنده:گروه مولفین پردازش
مجموعه کامل دروس تخصصی و عمومی دکترای علوم و مهندسی آب - هواشناسی کشاورزی
شامل دروس تخصصی و عمومی


4،500،000 ریال

بسته کامل دکترای تخصصی علوم و مهندسی صنایع غدایی ( ویژه آزمون دکترای تخصصی دانشگاه های دولتی و آزاد 96 )

نویسنده:گروه مولفین پردازش
مجموعه کامل دروس تخصصی و عمومی دکترای علوم و مهندسی صنایع غدایی
شامل دروس تخصصی و عمومی


5،500،000 ریال

بسته کامل دکترای تخصصی مهندسی اقتصاد کشاورزی ( ویژه آزمون دکترای تخصصی دانشگاه های دولتی و آزاد 96 )

نویسنده:گروه مولفین پردازش
مجموعه کامل دروس تخصصی و عمومی دکترای مهندسی اقتصاد کشاورزی
شامل دروس تخصصی و عمومی


5،500،000 ریال
نماد اعتماد X