پرداخت ناموفق

چهارشنبه, 12 آذر 1393

در صورتی که در درگاه بانک، پیام تراکنش موفق را دریافت نمودید و به هر علتی به سایت پردازش بازنگشتید ، یا پیغام تراکنش ناموفق را از پردازش دریافت نمودید، وجهی به حساب پردازش واریز نشده، و پرداخت را باید مجددا انجام دهید.

در صورت کسر از حساب شما توسط بانک مبدا، معمولا طی 30 دقیقه وجه به حسابتان توسط بانک مبدا عودت داده می شود، در غیر این صورت پس از 24 ساعت، حسابتان را بررسی فرمایید و در صورت مشکل، مسئله را از بانک مرتبط با کارتتان پیگیری نمایید.

نماد اعتماد X