مدت زمان دریافت مرسوله

چهارشنبه, 12 آذر 1393

سفارشات ثبت شده در هر روز، در اولین روز کاری بعد از ثبت، ارسال می گردند، و بین 3 روز کاری تا حداکثر هفت روز کاری، مرسوله را دریافت خواهید کرد.

در صورتی که مرسوله را تا یک هفته بعد از ثبت سفارش، دریافت نکردید، جهت پیگیری، ازفرم صفحه تماس با ما استفاده فرمایید.

برای امکان پیگیری، تاریخ سفارش، کد پیگیری، و پست الکترونیکی را که هنگام ثبت سفارش، وارد نموداید، اعلام فرمایید.

نماد اعتماد X