فنی مهندسی

نمایش به صورت جدول لیست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در صفحه

بسته (دروس تخصصی) دکترای تخصصی مهندسی برق - الکترونیک ( ویژه آزمون دکترای تخصصی دانشگاه های دولتی و آزاد 96 )

نویسنده:گروه مولفین پردازش
مجموعه کامل دروس تخصصی دکترای مهندسی برق - الکترونیک
شامل دروس تخصصی


3،000،000 ریال

بسته (دروس تخصصی) دکترای تخصصی مهندسی برق - قدرت ( ویژه آزمون دکترای تخصصی دانشگاه های دولتی و آزاد 96 )

نویسنده:گروه مولفین پردازش
مجموعه کامل دروس تخصصی دکترای مهندسی برق - قدرت
شامل دروس تخصصی


4،000،000 ریال

بسته (دروس تخصصی) دکترای تخصصی مهندسی برق - مخابرات ( ویژه آزمون دکترای تخصصی دانشگاه های دولتی و آزاد 96 )

نویسنده:گروه مولفین پردازش
مجموعه کامل دروس تخصصی دکترای مهندسی برق - مخابرات
شامل دروس تخصصی


4،000،000 ریال

بسته کامل دکترای تخصصی مهندسی برق - الکترونیک ( ویژه آزمون دکترای تخصصی دانشگاه های دولتی و آزاد 96 )

نویسنده:گروه مولفین پردازش
مجموعه کامل دروس تخصصی و عمومی دکترای مهندسی برق - الکترونیک
شامل دروس تخصصی و عمومی


5،500،000 ریال

بسته کامل دکترای تخصصی مهندسی برق - قدرت ( ویژه آزمون دکترای تخصصی دانشگاه های دولتی و آزاد 96 )

نویسنده:گروه مولفین پردازش
مجموعه کامل دروس تخصصی و عمومی دکترای مهندسی برق - قدرت
شامل دروس تخصصی و عمومی


6،500،000 ریال

بسته کامل دکترای تخصصی مهندسی برق - کنترل ( ویژه آزمون دکترای تخصصی دانشگاه های دولتی و آزاد 96 )

نویسنده:گروه مولفین پردازش
مجموعه کامل دروس تخصصی و عمومی دکترای مهندسی برق - کنترل
شامل دروس تخصصی و عمومی


6،500،000 ریال

بسته کامل دکترای تخصصی مهندسی برق - مخابرات ( ویژه آزمون دکترای تخصصی دانشگاه های دولتی و آزاد 96 )

نویسنده:گروه مولفین پردازش
مجموعه کامل دروس تخصصی و عمومی دکترای مهندسی برق - مخابرات
شامل دروس تخصصی و عمومی


6،500،000 ریال

بسته کامل دکترای تخصصی مهندسی عمران - آب و سازه های هیدرولیکی ( ویژه آزمون دکترای تخصصی دانشگاه های دولتی و آزاد 96 )

نویسنده:گروه مولفین پردازش
مجموعه کامل دروس تخصصی و عمومی دکترای مهندسی عمران - آب و سازه های هیدرولیکی
شامل دروس تخصصی و عمومی


5،500،000 ریال

بسته کامل دکترای تخصصی مهندسی عمران - راه و ترابری ( ویژه آزمون دکترای تخصصی دانشگاه های دولتی و آزاد 96 )

نویسنده:گروه مولفین پردازش
مجموعه کامل دروس تخصصی و عمومی دکترای مهندسی عمران - راه و ترابری
شامل دروس تخصصی و عمومی


5،500،000 ریال

بسته کامل دکترای تخصصی مهندسی عمران - زلزله ( ویژه آزمون دکترای تخصصی دانشگاه های دولتی و آزاد 96 )

نویسنده:گروه مولفین پردازش
مجموعه کامل دروس تخصصی و عمومی دکترای مهندسی عمران - زلزله
شامل دروس تخصصی و عمومی


5،500،000 ریال

بسته کامل دکترای تخصصی مهندسی عمران - ژئوتکنیک ( ویژه آزمون دکترای تخصصی دانشگاه های دولتی و آزاد 96 )

نویسنده:گروه مولفین پردازش
مجموعه کامل دروس تخصصی و عمومی دکترای مهندسی عمران - ژئوتکنیک
شامل دروس تخصصی و عمومی


5،500،000 ریال

بسته کامل دکترای تخصصی مهندسی عمران - سازه ( ویژه آزمون دکترای تخصصی دانشگاه های دولتی و آزاد 96 )

نویسنده:گروه مولفین پردازش
مجموعه کامل دروس تخصصی و عمومی دکترای مهندسی عمران - سازه
شامل دروس تخصصی و عمومی


5،500،000 ریال

بسته کامل دکترای تخصصی مهندسی عمران - سواحل,بنادر و سازه های دریایی ( ویژه آزمون دکترای تخصصی دانشگاه های دولتی و آزاد 96 )

نویسنده:گروه مولفین پردازش
مجموعه کامل دروس تخصصی و عمومی دکترای مهندسی عمران - سواحل,بنادر و سازه های دریایی
شامل دروس تخصصی و عمومی


5،500،000 ریال

بسته کامل دکترای تخصصی مهندسی عمران - مدیریت منابع آب ( ویژه آزمون دکترای تخصصی دانشگاه های دولتی و آزاد 96 )

نویسنده:گروه مولفین پردازش
مجموعه کامل دروس تخصصی و عمومی دکترای مهندسی عمران - مدیریت منابع آب
شامل دروس تخصصی و عمومی


5،500،000 ریال
نماد اعتماد X