علوم انسانی

نمایش به صورت جدول لیست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در صفحه

تربیت بدنی

2,600,000 ریال 2,340,000 ریال

حقوق

3,800,000 ریال 3,420,000 ریال

روان شناسی

4,000,000 ریال 3,600,000 ریال

زبان ادبیات عرب

2,900,000 ریال 2,610,000 ریال

زبان ادبیات فارسی

2,900,000 ریال 2,610,000 ریال

علوم اقتصادی

2,800,000 ریال 2,520,000 ریال

علوم تاریخی

2,000,000 ریال 1,800,000 ریال

علوم جغرافیا

3,100,000 ریال 2,790,000 ریال

علوم سیاسی

3,200,000 ریال 2,880,000 ریال

مشاوره

3,050,000 ریال 2,750,000 ریال
نماد اعتماد X